Cjenik

Izrada i osmišljavanje logotipa

Izrada logotipa po dogovoru i uz smjernice klijenta ili uz slobodu kreativnosti dizajnera.

– do 3 idejna rješenja (koncepta) logotipa
– do 3 revizije i korekture odabranog rješenja
– izrada crno-bijele varijante i varijante u boji
– isporuka u vektorskom i rasterskom formatu (.eps, .pdf, .jpg, .png)

* veći broj idejnih rješenja, veći broj revizija nije uključen u ovu cijenu
* izradu logotipa dogovaramo putem e-mail, telefona ili osobno.
* Dreams Studio ne vrši usluge tiska, već isporučuje proizvod u digitalnom obliku.

Ukoliko želite da za Vas izradimo Logo ili želite ostvariti suradnju na bilo kojem projektu, kontaktirajte nas na info@dreamsstudio.net

Cijena: 120,00 €

Izrada i osmišljavanje posjetnica

Izrada posjetnica dogovara se u “hodu” po dogovoru i uz smjernice klijenta ili uz slobodu kreativnosti dizajnera.

– do 3 idejna rješenja posjetnica
– do 3 revizije i korekture odabranog rješenja

*veći broj idejnih rješenja, veći broj revizija nije uključen u ovu cijenu
*izradu posjetnica dogovaramo putem e-mail, telefona ili osobno.
*Dreams Studio ne vrši usluge tiska, već isporučuje proizvod u digitalnom obliku.

Ukoliko želite da za Vas izradimo posjetnice ili želite ostvariti suradnju na bilo kojem projektu, kontaktirajte nas na info@dreamsstudio.net

Jednostrani dizajn: 45,00 €
Obostrani dizajn: 60,00 €

Izrada i osmišljavanje letaka

Izrada i osmišljavanje letaka te grafički dizajn istih dogovara se u “hodu” po dogovoru i uz smjernice klijenta ili uz slobodu kreativnosti dizajnera.

– do 3 idejna rješenja letka
– do 3 revizije i korekture odabranog rješenja

*veći broj idejnih rješenja, veći broj revizija nije uključen u ovu cijenu
*izradu letaka dogovaramo putem e-maila, telefona ili osobno.
*Dreams Studio ne vrši usluge tiska, već isporučuje proizvod u digitalnom obliku.

Ukoliko želite da za Vas izradimo letke ili želite ostvariti suradnju na bilo kojem projektu, kontaktirajte nas na info@dreamsstudio.net

Jednostrani dizajn 60,00 €
Obostrani dizajn: 75,00 €

Dizajn brošura

Osmišljavanje brošura te grafički dizajn istih dogovara se u “hodu” po dogovoru i uz smjernice klijenta ili uz slobodu kreativnosti dizajnera.

– 4 stranice (jedan preklop)
– 6 stranica (dva preklopa)

*veći broj idejnih rješenja, veći broj revizija nije uključen u ovu cijenu
*izradu brošura dogovaramo putem e-maila, telefona ili osobno.
*Dreams Studio ne vrši usluge tiska, već isporučuje proizvod u digitalnom obliku.

Ukoliko želite da za Vas izradimo brošure ili želite ostvariti suradnju na bilo kojem projektu, kontaktirajte nas na info@dreamsstudio.net

4 stranice (jedan preklop) - 90,00 €
dodatna stranica - 20,00 €

Dizajn plakata

Grafički dizajn dogovara se u “hodu” po dogovoru i uz smjernice klijenta ili uz slobodu kreativnosti dizajnera.

Cijena se određuje ovisno o kompleksnosti plakata

*veći broj idejnih rješenja, veći broj revizija nije uključen u ovu cijenu
*izradu plakata dogovaramo putem e-maila, telefona ili osobno.
*Dreams Studio ne vrši usluge tiska, već isporučuje proizvod u digitalnom obliku.

Ukoliko želite da za Vas izradimo plakate ili želite ostvariti suradnju na bilo kojem projektu, kontaktirajte nas na info@dreamsstudio.net

Cijena: 70,00 -220,00 €

Dizajn pozivnica, zahvalnica, čestitki…

Izrada i osmišljavanje materijala vezanih uz posebne prigode (pozivnice, zahvalnice, čestitke i sl.) te grafički dizajn istih dogovara se u “hodu” po dogovoru i uz smjernice klijenta ili uz slobodu kreativnosti dizajnera.

– pozivnice, zahvalnice, čestitke…

*veći broj idejnih rješenja, veći broj revizija nije uključen u ovu cijenu
*izradu prigodnih materijala dogovaramo putem e-maila, telefona ili osobno.
*Dreams Studio ne vrši usluge tiska, već isporučuje proizvod u digitalnom obliku.

Ukoliko želite da za Vas izradimo materijale za posebnu prigodu ili želite ostvariti suradnju na bilo kojem projektu, kontaktirajte nas na info@dreamsstudio.net.

Cijena: 60,00 €