Dizajn letaka

Dizajn letaka se radi za specifične potrebe kao što su vijesti, promocije, objave ili prodaja.

U razgovoru ćemo odrediti čemu će letak služiti (pozivnica za neki događaj, predstavljanje poslovanja, određenog proizvoda…), kojeg formata će biti letak (A4, A5, A6), da li će se presavijati nakon tiska, da li postoji već vizualni identitet tvrtke vezano za logotip, boje, fontove i sl.

Što trebate pripremiti za izradu letka?

Logo, naziv tvrtke/obrta, adresa sjedišta, Tel./Fax, E-mail, web stranica, tekstove, slike (ako imate), važne informacije na letku te željeni format letka.